Контрол на работно време

Контрол на работно време от Megapixel

Система за контрол на работно време

Системата за контрол на работно време отчита пълния работен график на всички ваши служители поотделно, както и техния достъп до отделни зони. Спазването на работно време е основният фактор в пълноценното развитие на всяка една фирма. Само така тя може да се развива успешно.
Екипът на Megapixel разбира колко е важно това, за това разработихме система за контрол на работно време. Софтуерът ви предоставя пълен административен контрол на работно време, който отчита:
> Преждевременно явяване на служителя
> Закъснение
> Неявяване на работа
> Преждевременно напускане
> Оставане след работно време
> Брой заработени часове

Всичката тази информация се обработва и може да се изпраща автоматично на вашия e-mail. С помощта на системата за контрол на работно време ще имате пълен контрол над своите служители и ще можете да следите спазването на отредения ред и дисциплина.

Чрез програмата за контрол на работно време ще имате и възможността да разгледате движението на всеки ваш служител поотделно и в детайли. Нещо повече, понеже програмата за контрол на работно време се свързва директно в системата за видеонаблюдение ще можете да видите всеки един служител който влиза и излиза от фирмата през целия работен ден дали използва собствената си карта, и дали не пуска външни лица с него във фирмата.

контрол на работно време от Megapixel?

Истината е, че софтуерът за контрол на работно време е нещо иновативно, но не съвсем ново. На пазара ще срещнете доста такива системи, което само ще ви обърка и ще ви накара да се чудите на кой продукт да се спрете. С цел да намалим вашето объркване ние ще опишем възможно най- подробно с какво софтуерът за контрол на работно време и достъп на Megapixel превъзхожда останалите и какви са ползите за вашата фирма от това. Нека да започваме!

• Системата за контрол на работно време от Megapixel ще ви предостави анализирана информация на движенията във фирмата на всеки един от вашите служители поотделно.
• Програмата автоматично следи работното време на вашия персонал.
• Системата за контрол на работно време ще ви спести много време и усилия, като ще ви отмени изцяло в следенето и спазването на работното време от персонала.

• Софтуерът за контрол на достъп ще ви осигурява пълна информация относно входно-изходния поток от автомобили и хора.
• С помощта на системата за контрол на работно време и контролът на достъп ще си осигурите сигурна и постоянно охраняема територия около фирмата.
• Програмата за контрол на работно време ще ви генерира справки по всяко време, когато ви трябват.
• Системата позволява пълен контрол над регистрираните в нея RFID карти.
• Системата за контрол на работно време от Megapixel води индивидуална статистика за заработените часове на всеки един служител на фирмата.
• Програмата за контрол на работно време има възможността да дефинира почивките на служителите сама.
• Anti passback – на кратко казано това е функция на системата за сигурност и контрол на работно време, която се използва, за да попречи на потребителите да прехвърлят своите идентификационни данни (като от карта за достъп или друго подобно устройство) обратно на втори човек, който може да влезе в охраняема зона като паркинг или фирмена сграда. Цялата система за контрол на работно време и достъп разполага с Anti passback функция, която ще попречи повторно да се отвори вратата(бариерата или турникетът) за Вход, преди да е излезнал човекът, който е влязъл с картата

• Програмата за контрол на работно време ви дава възможността да задавате неограничен брой работни смени на свои служители.
• Програмата за контрол на работно време автоматично отчита закъснения и отсъствия.
• Разполага с функция за отделно отчитане на положен извънреден труд.
• Системата за контрол на работно време може да бъде свързана със системи за Видеонаблюдение, СОТ, Пожароизвестяване. По този начин ще имате пълна информация какво се случва в момента във фирмата ви, дали служителите ви използват личните си карти, когато влизат в охраняемата зона с контрол на достъп.
• Системата за контрол на работно време може да бъде свързана и с Противопожарната система във фирмата и при случаи на аварии да отключи автоматично вратите;
• Системата за контрол на работно време от Megapixel се менажира лесно и бързо. Програмата е с улеснен интерфейс, за който не са нужни специални познания и може да бъде използван от всеки потребител с осигурен достъп.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

НАШИЯТ ПРОЦЕС НА РАБОТА, КЪМ КОЙТО СЕ ПРИДЪРЖАМЕ И ИЗПЪЛНЯВАМЕ ПО БЕЗКОМПРОМИСЕН НАЧИН

  • Оглед
  • Проектиране
  • Оферта
  • Монтаж
  • Обучение
  • Поддръжка

ОЩЕ ЗА Контрол на работно време

Функционалности на системата за контрол на работно време

Софтуерът за контрол на работно време е разработен, така че да осигури максимално удобство при инсталиране и работа. За това екипът разработчици на Megapixel проектира контрола на работно време да бъде изключително лесен за управление и много удобен при всекидневна употреба.
Време е да опишем малко по- подробно неговата функционалност:
> Системата за контрол на работно време работи с до 500 броя контролери с четци за карти на един сървър;
> В пакета на системата за контрол на работно време вие ще получите 3 000 броя карти, като при необходимост бройката може да бъде увеличена;

> Програмата за контрол на работно време е с различни нива на достъп за съответните потребители. Налична е фина настройка на достъпа до съответните менюта и справки. Всеки един потребителски акаунт е защитен с парола;
> Всички 500 контролера с четци за карти се поддържат едновременно от сървъра. В зависимост от базата данни, контролерите могат да съхраняват до 50 000 събития;
> Всеки един потребител на програмата за контрол на работно време разполага с широк набор от справки. Те постоянно се актуализират и разширяват, когато програмата се обнови с нова версия;
> Системата за контрол на работно време ви дава възможността да създавате и следите всички карти в дадения обект. Програмата ви осигурява възможността да добавяте точки за достъп. Посредством датчиците вие може да следите параметри като температура, влажност, консумация на електроенергия и други;

> Програмата за контрол на работно време ви дава възможността да създавате неограничен брой отдели и да зачислявате служители към тях;
> Чрез софтуера за контрол на достъп може да задавате различни времеви зони за достъп.
Програмата за контрол на работно време включва общо 16 различни зони, като всяка карта може да бъде зачислена към някоя от тях.
За всяка зона има предвидени по 8 времеви интервала за всеки ден от седмицата. Това ви дава възможността да създадете достатъчно гъвкав план за достъп;

Софтуерът за контрол на работно време ви дава да зададете различното опции за следене на вашите служители. Това включва пълен контрол на работно време като на програмата трябва да зададете:
> Неограниченият брой на работните смени на всеки един служител;
> Календар за всеки от служителите и задаване на смяна за всеки един ден;
> Бързо конфигуриране на работните смени;
> Имате опцията да настроите програмата за контрол на работно време да отчита извънреден труд;
> Програмата дава също и възможността за настройки на процент надбавка за работа в почивен ден или на официален или национален празник;
> Системата за контрол на работно време отчита и закъсненията при регистрация;

Възможности, предлагани от системата за контрол на работно време

Правилният контрол на работно време може да направи много повече за вашата фирма, отколкото всъщност си мислите. Системата за контрол на работно време се състои от интегриран контрол на достъп. Той се състои от четец, карти с микрочип и скенер за пръстови отпечатъци, които ви осигуряват максимално висока надеждност. Интегрираният микрочип в картите съдържа уникален код, който не може да бъде копиран, променен или сбъркан. Съществуват около 94 милиарда вариации на същия този код, така че е просто ще кажем, че е максимално надежден и сигурен. Всички карти са с висококачествен цветен печат на името и логото на вашата фирма.

Сигурно вече си мислите, че такава система ще иска промяна и замяна след определен срок – грешите. Системата за достъп и контрол на работно време е със неограничен срок на експлоатация. Това важи за всички четци и карти, така че не е нужно да мислите за тяхната замяна.

С помощта на системата за контрол на достъп ще можете да повишите ефективността на своите служители. Нещо повече, правилно контролирания и дисциплиниран персонал ще доведе до оптимизация на работния процес, което от своя страна ще осигури успешното развитие на вашата фирма.

Какво ще ви осигури софтуерът за контрол на работно време?

Посредством системата за контрол на работно време вие ще имате възможността да идентифицирате, контролирате и ограничавате достъпа до определени зони от сградите на фирмата. Ограничението може да е перманентно или за определен интервал от време. Това разбира се зависи изцяло от Вас!

Софтуерът за контрол на работно време осигурява на всеки началник пълен административен контрол, като му позволява да следи всички закъснения, отсъствия, неявявания на работа, преждевременни напускания, брой работни часове и много други функции. С тяхна помощ ще можете да следите час на пристигане, време на присъствие, с колко е закъснял служителят, неговите отсъствия и още много… Системата събира всичката информация като статистически данни, а анализът се извършва въз основа на предварително определена индивидуална схема за всеки служител от вашата фирма.

Системата за контрол на работно време е така разработена, че да пази архив за регистрирани събития. По този начин всеки един управител ще може да получи информация за предходни периоди от време.

Ползи от системата за контрол на работно време

Въпреки, че по – горе вече ви загатнахме някои от ползите на това да използвате системата за контрол на работно време, ние все пак ще ги изброим поотделно само и само за да подчертаем тяхното значение. А то е важно за развитието на вашата компания.

* Системите за контрол на работно време и достъп ще помогнат значително в повишаването на ефективността на вашите служители. Реда, дисциплината и добре организираният работен процес ще доведат до по- добра и ефективна работа на всеки един служител. Проучвания доказват, че фирмите, използващи софтуер за контрол на работно време повишават ефективността на своите служители с 50%.

* Много от управителите буквално жонглират с бюджета на компанията всеки месец, защото обикновено разходите за заплати затормозяват значително фирмата. Е, с помощта на системата за контрол на работно време вие вече няма да се сблъсквате с подобен проблем. Наши клиенти, използващи софтуера за контрол на достъп споделят, че правилният контрол на работно време оптимизира максимално бюджета, отделен за заплати.

* Достигаме и до друга важна полза за вашата фирма. С помощта на системата за контрол на работно време вие ще можете да предотврати кражби от вашите служители. Проучвания в големи компании доказват, че голяма част от загубите идват от персонала на фирмата. И не е само това! Системата за контрол на достъп ще ви помогне да предотвратите също и кражби от клиенти. Софтуерът за контрол на работно време се свърза директно към камерите във фирмата, което ще ви помогне за бързото разпознаване и залавяне на нарушителите. С това вашата фирма ще може да ограничи загубите до минимум.

* С цел да осигурим максимално удобство на управителите на фирми, ние от Megapixel сме осигурили удобен начин за наблюдение и надзор над системата за контрол на работно време. Може да осъществявате надзор над вашия персонал през интернет, като системата за контрол на работно време се интегрира и свързва посредством система за видеонаблюдение. По този начин вие притежавате пълния контрол върху вашия бизнес, наблюдавате всеки един ваш служител, който работи за вас. Чрез системата за контрол на работно време вие имате възможността да следите всеки един отдел от фирмата и да предотвратите проблемите още преди да възникнат.

Възможности, предлагани от системата за контрол на работно време

С цел да сте напълно запознати как работи системата за контрол на работно време ще я раздробим на съставните и части, като предстои да обясним понятията за всяка една част поотделно – нейната функция, как работи и защо ще ви бъде от полза. Да започнем с първата част, а тя е:

1. Контролер Това е основната част от системата за контрол на работно време. Контролерът може да бъде хардуерно устройство или софтуерна програма, която насочва и управлява главния поток от данни помежду две компютърни единици. Контролерите могат да бъдат карти, микрочипове или отделни хардуерни устройства за управление на периферно устройство.

В по- общ смисъл, контролерът може да се представи като устройство, взаимодействащо с две системи и управляващо тяхната комуникация. Контролерът в системата за контрол на работно време е нейната основна хардуерна част. Той може да се свързва и с:

* Четец за карти – това е устройство за въвеждане на данни, като ги чете от носител за съхранение под формата на карта. Съвременните четци на карти имат електронни устройства, които могат да четат пластмасови карти с вграден баркод, магнитна лента, компютърен чип или чрез друг носител на информация.

* Скенер за пръстови отпечатъци – всеки един човек има идентичен и уникален пръстов отпечатък. На този принцип работят и скенерите за пръстови отпечатъци. Данните, които събират те се наричат биометрични и се използват главно за отключване на врати и пропуски в охраняеми сгради. Понеже съществуват безброй комбинации на пръстовите отпечатъци, те се превръщат в сигурен метод за пропуск и контрол на достъп до охраняеми съоръжения. Точно това ги прави и толкова ефективни при системите за контрол на работно време.

Посредством контролерите, четците за карти и скенерите за пръстови отпечатъци се осъществява контрол на работно време. Всяко прокарване на карта за достъп се приема от контролера и се прехвърля на програмата за контрол на работно време. Така тя отчита присъствието на отделните служители.

2. Софтуер Програмата е втората основна част от системата за контрол на работно време и се нарича още нейна софтуерна част. Програмата за контрол на работно време предоставя следните възможности:

* Работи с неограничен брой контролери
* Програмата за контрол на работно време позволява създаване на неограничен брой ползватели;
* Задаване на нива на достъп за операторите на програмата за контрол на работно време, с фина настройка на достъпа до съответните менюта/справки и защита на всеки акаунт с парола;
* Справка с лог събитията на всеки оператор;
* Програмата за контрол на работно време поддръжка на неограничен брой потребители/служители, както и неограничен брой настъпили събития;

* Широк набор от справки, които постоянно се разширяват и актуализират при нови версии на програмата за контрол на работно време;
* Добавяне на точки за достъп и датчици за следене на различни параметри (температура, влажност, консумация на ток и др.);
* Създаване на неограничен брой отдели и съответно зачисляване на служител(и) към тях;
* Програмата за контрол на работно време позволява задаване на няколко времеви зони за достъп – включва общо 16 различни зони, като всяка карта може да бъде зачислена към някоя от тях. За всяка зона има предвидени по 8 времеви интервала за всеки ден от седмицата. Това позволява създаването на достатъчно гъвкав план за достъп;

* Задаване, следене и контрол на работно време на служители както следва:
– Системата за контрол на работно време позволява задаване на неограничен брой работни смени;
– Със контрол на работно време може да отчитате закъснения при регистрация;
– Календар за всеки от служителите и задаване на смяна за всеки един ден;
– Бърза конфигурация на работните смени;
– Настройка за отчитане на извънреден труд;
– Системата за контрол на работно време дава възможност за настройка на проценти надбавка за работа в почивен ден или в ден на национален празник;

Накратко за системата за контрол на работно време

За да просперира вашата фирма е нужно да има въведен правилен ред и дисциплина сред персонала. Трябва да се убедите, че всички служители на фирмата спазват работната политика и работят в полза за фирмата. Това може да се осъществи с качествен контрол на работно време.

Екипът на Megapixel разработи системата за контрол на работно време. С нейна помощ ще можете да следите всеки един ваш служител дали спазва отредения ред. Нещо повече със системата за контрол на работно време ще можете да наблюдавате с какво се занимават служителите, когато са на работа. Системата за контрол на работно време може да бъде свързана със системите за видеонаблюдение във фирмата.

Ето още какво може да ви предложи системата за контрол на работно време:

* Контрол на работно време чрез индивидуално следене на всеки служител; * Контрол на работно време чрез следене на часа на пристигане и заминаване; * Контрол на работно време чрез отчитане на положен извънреден труд; * Контрол на работно време чрез видеонаблюдение; * Контрол на работно време чрез контрол на достъпа; * Контрол на работно време чрез съвременни хардуерни и софтуерни устройства; * Осъществявате контрол на работно време по всяко време и навсякъде; * Системата за контрол на работно време ще заздрави отношенията ви с персонала; * Със системата за контрол на работно време вие се доближавате до стандарт на европейско ниво;

Контрол на работно време

Най- важната част от една фирма са нейните служители. До този консенсус са достигнали милион управители на напреднали фирми и компании след многобройни проучвания и анализи. Служителите, като важна част могат и да повлияят и лошо на фирмата, за това трябва да се осъществи правилен контрол на работно време. Разбира се, има много въпроси и на всички тях предстои да отговорим, но преди това да се върнем към основното. Важно е да се въведе правилен ред и дисциплина сред персонала и да се следи за нейното спазване чрез контрол на работно време.

За да се развива една фирма бързо, устремено и адекватно има нужда от няколко фактора. Един от тези фактори е да разполага с квалифицирана работна ръка, която спазва отреденият ред и дисциплина във компанията. За да се постигне това е необходим адекватен контрол на работно време. Служителите на дадена фирма са нейната опорна точка. Те са движещата сила, която кара фирмата да върви напред и да бъде успешна. Качествено и навременно свършената работа от всеки един служител е от жизненоважно значение. Това се постига само с правилен и постоянен контрол на работно време.

За да разполагате с персонал, който е висококвалифициран, деен и дисциплиниран вие трябва да се погрижете за две неща: да осигурите на персонала адекватно и постоянно обучение и да държите под контрол работния процес. Това се постига чрез правилен контрол на работно време.

Много от работодателите и управителите на фирми не знаят как точно да постигнат адекватен контрол на работно време – да изработят такъв график, че всеки един служител да спазва въведения ред и дисциплина и да работи в полза на фирмата. Понякога, да не кажем дори винаги, контролирането на съвкупност от хора може да бъде истинско предизвикателство. Трудно е да следим толкова много хора за спазването на всички фирмени правила.

Какво е контрол на работно време?

Контрол на работно време? Какво ли е това? Тук ще ви разясним максимално какво представлява, как работи и как да го използвате във ваша полза. Важно да следите по отделно всеки един служител – кой присъства, кой отсъства, закъснява, не се явява и т.н. Но всеки един управител на фирма с многоброен персонал се е сблъсквал с проблема, че не е по неговите сили да осъществи правилния контрол на работно време и да следи толкова много хора поотделно. А когато не ги следите, трудно може да кажете дали се спазват правилата, реда и дисциплината, наложени във фирмата.

За тази цел и за да сме полезни за всички фирми и компании ние от Megapixel сме изработили решение. С помощта на системата за контрол на работно време ще можете да следите всеки един ваш служител и дори много повече.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ